María José Salvador exigix la integració de l’AP-7 en la xarxa viària estatal quan acabe la concessió

La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha expressat l’exigència clara del nou Consell i de la consellera davant del Ministeri de Foment i el Govern central, sobre el venciment de la concessió de l’AP-7 en 2019 -sense cap pròrroga- i la seua integració en igualtat de condicions amb les autovies de la xarxa viària estatal.

150910_Congreso_Frigorifico_(1)María José Salvador ha fet estes declaracions en la inauguració del III Congrés sobre el Transport Frigorífic organitzada per l’Associació Espanyola d’Empresaris de Transports a Baixa Temperatura Dirigida que té lloc al Puig de Santa Maria fins demà 11 de setembre.

En la seua intervenció, la consellera ha anunciat que des de la Conselleria d’Habitatge ja hem sol·licitat al Ministeri de Foment l’elaboració conjunta d’un pla d’actuacions per a previndre les necessitats que el nou règim de l’autopista implicarà sobre la resta de la xarxa viària, tant estatal com autonòmica, de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, María José Salvador ha recordat que la utilització gratuïta de l’AP-7 és una reivindicació que té un ampli suport de la societat civil valenciana, i que, en uns pocs anys, implicarà un descens significatiu dels costos de transport de les nostres empreses i particulars, alhora que permetrà augmentar la qualitat dels servicis i la seguretat en els desplaçaments. Per a la consellera, esta mesura contribuirà als objectius de millora de la productivitat i competitivitat que necessita la nostra economia.

Suport del Consell al sector del transport

També ha destacat que per al nou Consell de la Generalitat, el sector del transport, en el seu conjunt, exercix un paper estratègic a la Comunitat Valenciana i, per això, mereix una atenció específica dels poders públics.

Segons ha explicat Salvador: «ens ha tocat viure un escenari en què la millora de la productivitat és una aposta fonamental del Govern valencià per a superar els reptes que la crisi ha suposat i suposa per a economies com la nostra.

En este context, ha afegit: «millorar la productivitat exigix incorporar modernes tecnologies, coneixement, formació i capacitats, per a poder ocupar posicions més competitives en els mercats». Així, ha continuat la consellera, «el sector del transport, i especialment, el de mercaderies, estretament relacionat amb la logística i altres activitats connexes, ha d’ocupar un paper rellevant en este nou escenari de major productivitat que, en gran manera, consistix a fer cada vegada millor les coses i fer-les de manera més eficient».

Un parc de vehicles aproximadament de 42.500 unitats

«Des de la Conselleria -ha indicat- som conscients de la importància del transport de mercaderies i, en eixe sentit, mostrem el nostre suport al sector perquè, dins de les directrius i orientacions de la Unió Europea, es duga a terme l’important servici que presta al teixit productiu i al conjunt de la societat valenciana».

La consellera María José Salvador ha fet referència a les dades que avalen la importància del sector per a l’economia valenciana. D’acord amb l’INE, dades corresponents a 2014, el parc de vehicles autoritzats per al transport de mercaderies suposa a la Comunitat Valenciana 42.455 unitats, que representen el 10,2 % del total d’Espanya. De la mateixa manera, la capacitat de càrrega implica el 11,5 % sobre el total espanyol.

En termes d’ocupació, i segons les dades de l’Enquesta de població activa del segon trimestre d’enguany, 89.400 persones prestaven servicis en els transports i emmagatzematge a la Comunitat Valenciana, cosa que suposa l’octau lloc entre les nostres activitats econòmiques i quasi el 5 % de l’ocupació total a la Comunitat Valenciana, aproximadament un punt percentual per damunt del que representen estos servicis en el sector en el conjunt d’Espanya, amb un 4,3 %.

Sector clau per a les exportacions

María José Salvador ha assenyalat que es tracta d’un sector especialitzat a donar resposta a una de les característiques pròpies del teixit productiu de la Comunitat Valenciana, com és l’exportació. I, en concret, de fruites i verdures, que necessiten un accés ràpid i en condicions adequades als principals mercats de consum, principalment localitzats en els països d’Europa.

Segons les dades de l’Institut Valencià d’Estadística, entre els mesos de gener i maig d’enguany, l’aranzel Productes del Regne Vegetal ha suposat unes exportacions per valor de 1.982 M€ enfront d’unes importacions de tan sols 659 M€.