EUPV destapa la ‘trampa’ en les adjudicacions de 15M€ de la Diputació d’Alacant

La diputada Raquel Pérez denuncia la sospitosa falta de concursos oberts de licitació per a obres, subministraments i serveis des de començament de legislatura

DSC_0099El passat mes de setembre, l’equip de govern va aprovar l’exclusió de les meses de contractació dels polítics. Una iniciativa de Cessar Sánchez que, segons la diputada provincial d’EUPV, Raquel Pérez, “intentava aparentar donar més transparència en l’adjudicació de contractes per la seua exclusiva implicació tècnica”. Les meses de contractació solament es convoquen si el procediment per a l’adjudicació de la contractació ha sigut a través d’una convocatòria oberta a concurs públic.

La diputada d’esquerres afirma que el 78% de les adjudicacions que s’han realitzat des de començament de legislatura han sigut a través de negociats sense publicitat, és a dir, sense la necessitat d’un plec de condicions ni meses de contractació efectives. Aquest procediment de contractació està basat en la invitació dirigida i deliberada d’una o diverses empreses, les quals presenten els seus projectes i a les quals se’ls pot adjudicar el contracte arbitràriament. En total, s’han adjudicat per aquest procediment un total de 15 milions d’euros: el 72% en obres, el 22% en serveis i un 6% en subministraments, segons el grup parlamentari d’Esquerra Unida en la Diputació d’Alacant.

Actualment, la llei contempla uns llindars econòmics que determinen el procediment que s’ha de seguir segons els casos. El total destinat a obres ascendeix a 200.000€ i pel que fa als serveis i subministraments, la quantitat pot arribar a 60.000€ per la contractació sense publicitat. No obstant açò, a voluntat del polític sempre es pot formalitzar la contractació per concurrència oberta.

Pérez considera que encara que aquests procediments d’adjudicació són legals, “és molt sospitós que la majoria estiguen ajustats al límit legal d’adjudicació directa per quantia com, per exemple, la contractació de l’organització del 13 Congrés sobre la Violència contra la Dona, el cost del qual va ascendir a 59.999,17€”. També fa referència a la “discriminació” que es realitza amb aquests procediments d’adjudicació de contractes i incideix que “moltes empreses no són convidades a participar i podrien oferir serveis de major qualitat i/o més econòmics”.

Amb aquestes actuacions per part de l’equip de govern es consolida, segons Pérez, el clientelisme, “emmascarant-ho com a transparència pel fet de no convocar meses de contractació”, ha declarat la diputada.