Regional

Educació obri un termini extraordinari per a sol·licitar ajudes individuals per al transport escolar

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat hui en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana l’ordre per la qual s’obri un termini extraordinari de presentació de sol·licituds de les ajudes individuals per al servei de transport escolar del curs 2015-2016.

escolarAmb aquest procés extraordinari, la Conselleria tracta d’atendre aquell alumnat que no havent presentat amb anterioritat la seua sol·licitud puga trobar-se entre els beneficiaris d’aquestes ajudes a causa del canvi en la seua normativa reguladora. Aquesta modificació atén la supressió de la restricció de mesurar «en línia recta» la distància entre la residència de l’alumne i el seu centre educatiu.

Segons les previsions de Conselleria, la mesura pot beneficiar més de 1.500 alumnes que resideixen en un tram comprés entre els 2,5 i els 3 quilòmetres de distància del seu centre educatiu. Aquests se sumaran als 2.524 alumnes als quals es concedeix l’ajuda individualitzada de transport escolar aquest curs 2015-2016.

Per tant, la Conselleria ha ampliat aquest curs l’alumnat beneficiari d’ajudes al transport escolar per a incloure aquells alumnes d’Educació Primària i Secundària els domicilis habituals dels quals es troben a una distància igual o superior a 3 quilòmetres del centre educatiu en què estiguen escolaritzats seguint el trajecte accessible i segur de menor distància.

A més, també es preveu que, amb caràcter excepcional i amb un informe previ de la direcció territorial competent en matèria d’educació, es puguen tindre en compte aquelles zones en què l’accés al centre docent siga dificultós a causa de l’orografia del terreny, de la perillositat de les vies o del temps d’accés.

L’objectiu d’aquesta mesura és proporcionar un servei públic educatiu de qualitat a l’alumnat i aconseguir que els obstacles de qualsevol naturalesa no impedisquen l’exercici del dret a l’educació. D’aquesta manera es reverteix un tracte discriminatori entre l’alumnat, ja que es substitueix el mesurament en línia recta per una sèrie de requisits molt més ajustats a la realitat de l’entorn dels centres educatius i de les localitats on resideixen els alumnes, sobretot pel que fa a les comunicacions.

Cal recordar, a més, que la Conselleria d’Educació amplia voluntàriament el que estableix la Llei Orgànica d’Educació, ja que l’obligació legal es limita a atendre els escolars que assisteixen a classe en centres educatius ubicats en una localitat diferent de la seua per no haver-hi oferta educativa en el seu propi municipi.

Sol·licituds fins al 5 d’octubre

Per això, la Conselleria obrirà a partir de demà i fins al pròxim 5 d’octubre un termini extraordinari de presentació de sol·licituds d’ajudes individuals de transport escolar per a aquells alumnes que no hagen pogut sol·licitar aquestes ajudes en el termini ordinari establit en la convocatòria, tal com publica hui el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Cal recordar que l’ajuda individual per al transport es concedeix en cas que no puga oferir-se transport col·lectiu per al beneficiari. Aquesta ajuda pot arribar a ser de fins a 613,13 euros anuals en el cas dels alumnes d’Infantil, Primària i Secundària i de fins a 1.226,60 euros anuals en el cas dels alumnes d’Educació Especial, i es concedeix en cas que l’alumne amb dret a transport escolar no puga fer ús de les rutes programades.

En concret, la quantia d’aquestes ajudes individuals, amb caràcter general, s’estableix en relació amb la distància en quilòmetres entre el centre receptor i el domicili habitual de l’alumne i serà de 261,55 euros si és de menys de 6 quilòmetres; 357,45 euros des de més de 6 fins a 10 quilòmetres; 459,23 euros des de més de 10 fins a 15 quilòmetres; 561,82 euros des de més de 15 fins a 20 quilòmetres i 613,13 euros si se superen els 20 quilòmetres.